Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Bolagsstyrning

Arlandabanan Infrastructure AB tillämpar statens ägarpolicy och riktlinjer för statligt ägande vilket bland annat innebär att svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas. I årsredovisningen från 2010 ingår Arlandabanan Infrastructure AB:s bolagsstyrningsrapport som beskriver tillämpningen av dessa riktlinjer. Från och med redovisningsåret 2010 lämnar bolaget också en hållbarhetsredovisning enligt GRI.