Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Om anläggningen


Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) äger järnvägsspåren till och från Arlanda flygplats.
Spåranläggningen omfattar spåren till Arlanda flygplats med en sydlig anslutning till
Ostkustbanan i Rosersberg och en nordlig anslutning till Ostkustbanan i Odensala.

Arlandabanan är den dubbelspåriga järnväg som knyter Arlanda flygplats till det övriga järnvägsnätet. På flygplatsen har...

Arlandabanan är den dubbelspåriga järnväg som knyter Arlanda flygplats till det övriga järnvägsnätet. På flygplatsen har anlagts två järnvägsstationer som används av Arlanda Express snabbtågspendel och en järnvägsstation (Arlanda Central) för all annan tågtrafik. På Stockholms Centralstation utnyttjas plattform 1, samt spår 1 och 2, för Arlanda Express. Snabbtågspendeln Arlanda Express, som drivs av A-Train AB, ingår också i det samfinansierade projektet. Arlandabanan är ett av de största projekt som genomförts i Sverige i partnerskap mellan offentlig och privat sektor, det är ett så kallat OPS-projekt (Offentlig Privat Samverkan).

Läs mer