Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Nyheter och press från 2015

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg

2015-08-31

AIAB har avgett yttrande över Trafikförvaltningens remiss. AIAB bedömer att alternativen pendeltågstrafik med jämn 10-minuterstrafik och genomgående regionaltågstrafik bäst gynnar tågresandet till och från Arlanda.
...

Läs mer

AIAB har avgett yttrande över Trafikförvaltningens remiss. AIAB bedömer att alternativen pendeltågstrafik med jämn 10-minuterstrafik och genomgående regionaltågstrafik bäst gynnar tågresandet till och från Arlanda.
Yttrande trafikutredning pendeltåg och regionaltåg

Stäng

Remissyttrande Värdeåterföring SOU 2015:60

2015-08-31

AIAB ifrågasätter behovet av införande av ett nytt instrument för värdeåterföring.
...

Läs mer

AIAB ifrågasätter behovet av införande av ett nytt instrument för värdeåterföring.
Yttrande Värdeåterföring

Stäng

Yttrande Koll på anläggningen SOU 2015:42

2015-08-31

AIAB delar utredarens förslag att ett systemstöd för järnvägsunderhållet ska tas fram och att ansvaret för insamling och ajourhållning av data i systemet tydliggörs.
...

Läs mer

AIAB delar utredarens förslag att ett systemstöd för järnvägsunderhållet ska tas fram och att ansvaret för insamling och ajourhållning av data i systemet tydliggörs.
Yttrande Koll på anläggningen

Stäng

Samråd Detaljplan för cirkulationsplats Norrsundavägen, Rosersberg

2015-06-25

AIAB har inget att invända mot den aktuella detaljplanen.
...

Läs mer

AIAB har inget att invända mot den aktuella detaljplanen.
Cirkulationsplats Norrsundavägen, Rosersberg

Stäng

Yttrande avseende ansökan om bygglov på fastigheten Rosersberg 5:9

2015-05-26

AIAB har inget att erinra mot uppförandet av en bod på fastigheten Rosersberg 5:9 (Rosersbergs station).
...

Läs mer

AIAB har inget att erinra mot uppförandet av en bod på fastigheten Rosersberg 5:9 (Rosersbergs station).
Yttrande ansökan om bygglov för bod på fastigheten Rosersberg 5-9, Rosersbergs station

Stäng

Yttrande över bygglov Sigtuna Skörsta 1:18

2015-04-10

AIAB har yttrat sig över en tillbyggnad av servicehall belägen inom Arlandabanans närområde. Principiellt anser AIAB att det är olämpligt med en utbyggnad inom detta område. (Bygglovsansökan har återkallats.)
...

Läs mer

AIAB har yttrat sig över en tillbyggnad av servicehall belägen inom Arlandabanans närområde. Principiellt anser AIAB att det är olämpligt med en utbyggnad inom detta område. (Bygglovsansökan har återkallats.)
Yttrande Skörsta 1-18

Stäng

Årsstämma 2015

2015-03-31

Kallelsen till AIAB:s Årsstämma 2015 finns nu publicerad på webbplatsen.
...

Läs mer

Kallelsen till AIAB:s Årsstämma 2015 finns nu publicerad på webbplatsen.
Årsstämma 2015 – Kallelse

Stäng

Årsredovisning samt Hållbarhetsredovisning för 2014

2015-03-30

Välkommen att ta del av AIAB:s Årsredovisning samt Hållbarhetsredovisning för 2014 som nu finns publicerade på webbplatsen.

Läs mer

Välkommen att ta del av AIAB:s Årsredovisning samt Hållbarhetsredovisning för 2014 som nu finns publicerade på webbplatsen.

Stäng

Ny lagstiftning om koncessioner berör inte AIAB

2015-02-09

AIAB har lämnat remissvar på förslaget till lagstiftning rörande tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik.
...

Läs mer

AIAB har lämnat remissvar på förslaget till lagstiftning rörande tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik.
N2014-5126-TE, Arlandabanan Infrastructure AB

Stäng

Planstridiga bygglov överklagas

2015-02-03

AIAB överklagar beviljade bygglov avseende en snabbmatsrestaurang och en bensinstation i Rosersberg. Byggloven strider mot 2 kap PBL genom att den intresseavvägning som ska göras gentemot riksintresset Arlandabanan inte är korre...

Läs mer

AIAB överklagar beviljade bygglov avseende en snabbmatsrestaurang och en bensinstation i Rosersberg. Byggloven strider mot 2 kap PBL genom att den intresseavvägning som ska göras gentemot riksintresset Arlandabanan inte är korrekt utförd.
Yttrande 150202 AIAB
Yttrande_Preem_Miljö_Bilaga 1
Arlandabanan_ett_riksintresse_bilaga 2

Stäng

Kontaktperson för media

Ulf Lundin, VD
Tel 08-22 40 10

Box 70 378, 107 24 Stockholm