Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Nyheter och press från 2011

Järnvägsplan för Överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun

2011-10-21

Arlandabanan Infrastructure har yttrat sig över Trafikverkets utställningshandling avseende järnvägsplan för överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure har yttrat sig över Trafikverkets utställningshandling avseende järnvägsplan för överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna kommun.

Yttrande Järnvägsplan för Överlämningsbangård i Rosersberg, Sigtuna

Stäng

Interpellationsdebatt om Arlandabanan

2011-09-28

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltog den 27 september i interpellationsdebatt om Arlandabanan.

...

Läs mer

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltog den 27 september i interpellationsdebatt om Arlandabanan.

Kammarens protokoll 2011-2012 om arlandabanan

Stäng

Rosersbergs trafikplats

2011-09-14

För närvarande pågår utbyggnaden av trafikplats Rosersberg. Utbyggnaden av nya ramper i anslutning till E4:an sker nära Arlandabanan och kommer att i viss utsträckning påverka trafiken på banan. Det är Trafikverket som ansv...

Läs mer

För närvarande pågår utbyggnaden av trafikplats Rosersberg. Utbyggnaden av nya ramper i anslutning till E4:an sker nära Arlandabanan och kommer att i viss utsträckning påverka trafiken på banan. Det är Trafikverket som ansvarar för utbyggnaden av trafikplatsen. För att säkra att genomförandet av byggprojektet sker på ett säkert sätt har ett särskilt genomförandeavtal slutits mellan Arlandabanan Infrastructure AB, A-Train och Trafikverket.

Stäng

Trafikverkets kapacitetsutredning

2011-09-14

Arlandabanan Infrastructure AB har yttrat sig över Trafikverkets kapacitetsutredning.

...

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB har yttrat sig över Trafikverkets kapacitetsutredning.

Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

Stäng

Kombiterminalen Rosersberg

2011-09-14

Sigtuna kommun och Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram detaljplaner och järnvägsplan för den nya kombiterminalen i Rosersberg. Arlandabanan Infrastructure AB:s yttranden i samband med pågående plansamråd fram...

Läs mer

Sigtuna kommun och Trafikverket arbetar för närvarande med att ta fram detaljplaner och järnvägsplan för den nya kombiterminalen i Rosersberg. Arlandabanan Infrastructure AB:s yttranden i samband med pågående plansamråd framgår av bifogade dokument.

Yttranden plansamråd

Stäng

Kontaktperson för media

Ulf Lundin, VD
Tel 08-22 40 10

Box 70 378, 107 24 Stockholm