Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Styrelse

Jan Olson

Jan Olson

Styrelsens ordförande sedan 2014

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande Luftfartsverket (LFV),
Styrelseledamot i Öresundsbrokonsortiet,
Styrelseledamot i Svedab

Britta Dalunde

Britta Dalunde

Styrelseledamot sedan 2016

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Chorus AB och
Cereb AB, styrelseledamot i
Projektengagemang Sweden AB,
Oniva Online Group Europe AB och
styrelsesuppleant i OF Huset
i Stockholm AB

Lars Erik Fredriksson

Lars Erik Fredriksson

Styrelseledamot sedan 2015
Bolagsförvaltare Näringsdepartementet

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Scior
Geomanagement AB,
Vice ordförande i OECD WPSOPP,
Styrelseledamot i Svedab och Öresundsbrokonsortiet

Malin Sundvall

Malin Sundvall

I styrelsen sedan 2017
Chefsjurist LKAB

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Född:1973

Inloggning för styrelsen