Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Styrelse

Jan Olson

Jan Olson

I styrelsen sedan 2014
Styrelseordförande

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande Luftfartsverket (LFV),
Styrelseledamot i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB och i Öresundsbrokonsortiet
VD i Olseruds Consulting AB

Född:1950

Britta Dalunde

Britta Dalunde

I styrelsen sedan 2016

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Cereb AB, Chorus AB, JustBeforeTime AB och Straight Talk AB,
Styrelseledamot i Global Ports Investments PLC, HH Ferries AB och Projektengagemang Sweden AB
Styrelsesuppleant i OF Huset i Stockholm AB

Född:1958

Lars Erik Fredriksson

Lars Erik Fredriksson

I styrelsen sedan 2015
Bolagsförvaltare Näringsdepartementet

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i OECD WPSOPP
Styrelseledamot i EUROFIMA European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB och Öresundsbrokonsortiet

Född:1964

Malin Sundvall

Malin Sundvall

I styrelsen sedan 2017
Chefsjurist LKAB

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Född:1973

Inloggning för styrelsen