Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Avtalsstruktur


Principskiss där den avtalsstruktur som AIAB förvaltar och även avtalsförhållanden till Riksgälden, långivare och leasegivare framgår.

Den avtalsstruktur som AIAB förvaltar framgår av principskissen där även A-Trains avtalsförhållanden till Riksgälden, lång...

Den avtalsstruktur som AIAB förvaltar framgår av principskissen där även A-Trains avtalsförhållanden till Riksgälden, långivare och leasegivare framgår. Trafikverket, Swedavia och Jernhusen svarar via avtal med AIAB för markupplåtelser och trafikeringsrätter som vidareupplåts av AIAB till A-Train.

Läs mer