Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Avtalsparter

A-Train är Arlandabanan Infrastructure AB:s avtalspart för Arlandabanan. A-Train driver snabbtågspendeln Arlanda Express från Stockholm Central till Arlanda flygplats med 4-6 avgångar i timmen. A-Train är också infrastrukturförvaltare på Arlandabanan och svarar för upplåtelse av spår, kapacitetsfördelning och avgiftssättning på anläggningen.

Swedavia ansvarar för driften av Arlanda flygplats, och upplåter marken inom flygplatsen för Arlandabanans järnväg och stationer.

Trafikverket ansvarar för driften av statens järnvägsnät. Myndigheten upplåter spåren på sträckan Stockholm Central - Rosersberg för A-Trains egen trafik med Arlanda Express och marken för Arlandabanans järnväg mellan Rosersberg och flygplatsen samt mellan flygplatsen och Odensala.

Jernhusen äger och förvaltar Stockholm Central och hyr ut marken för Arlanda Express stationsanläggning på Stockholm Central.

Riksgälden har lånat ut 1 miljard kronor till A-Train. Lånet ska återbetalas i form av delning av eventuell vinst (royalty).