Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Ägarstruktur


Principskissen ovan beskriver ägarstrukturen. Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 procent av svenska staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan.

Arlandabanan Infrastructure AB ägs av staten. Aktierna i bolaget förvaltas av regeringen. Till skydd för bolagets egna kapital...

Arlandabanan Infrastructure AB ägs av staten. Aktierna i bolaget förvaltas av regeringen. Till skydd för bolagets egna kapital har Trafikverket utställt en ovillkorad likviditets- och kapitaltäckningsgaranti. Underskott i bolagets verksamhet finansieras av Trafikverket. Staten har genom Riksgälden lånat ut en miljard kronor till A-Train som ska återbetalas i form av royalty på eventuell vinst. Sedan sommaren 2014 ägs A-Train av State Super, Sunsuper och SAFE genom Portare.

Läs mer