Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Ägare och mål

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) ägs till 100 procent av svenska staten och svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolagets aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet).

AIAB:s uppgift är att inneha och förvalta järnvägen från Rosersberg via Arlanda flygplats till Odensala (Arlandabanan) samt upplåta den och vissa andra rättigheter som krävs för driften av järnvägstrafik mellan Arlanda flygplats och Stockholms C till A-Train.

Långsiktigt ska anläggningens värde säkras och anpassas samt utvecklas efter de framtida behoven. Det yttersta målet med Arlandabanan är att på lång sikt bidra till en ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i Mälardalen.

Statens villkorslån ska betalas tillbaka genom att A-Train går med vinst.