Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Överskattar resandet

AIAB anser att Swedavia överskattar resenärsutvecklingen på Arlanda
AIAB:s synpunkter på Swedavias långsiktiga trafikprognos för Arlanda flygplats