Arlandabanan Infrastructure
Välj textstorlek: StandardMellanStor

Intressanta fakta

20 kilometer dubbelspårig järnväg
7 kilometer tunnlar i berg
3 underjordiska stationer
1 station på Stockholm Central
Ca 20 broar, tunnlar och portar har byggts
1 verkstad för lättare underhåll
20 minuter tar det att åka med Arlanda Express
6 miljarder kronor har det kostat

 

Antal resenärer (tusental)

År

AEX *

Övriga **

1999

178

2000

2 409

2001

2 858

2002

2 689

2003

2 594

2004

2 828

2005

3 023

2006

3 034

2007

3 100

2008

3 178

1 053

2009

2 880

1 003

2010

2 934

1 029

2011

3 300

1 158

2012

3 280

1 322

2013

3 335

1 648

2014

3 595

1 763

2015

3 529

1 842

2016

3 652

1 954

2017

3 706

2 080

 

* AEX = Arlanda Express
** Övriga = Övriga trafikföretag