Arlandabanan Infrastructure
Det går inte att anpassa denna sida
Välkommen
till Arlandabanan Infrastructure
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) äger och förvaltar Arlandabanan samt svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolaget ägs av svenska staten.

Aktuellt

Rättelse angående marknadsutvecklingen

2016-11-24

På grund av felaktig rapportering till AIAB har fel uppgifter om marknadsutvecklingen för första...

Läs mer

Yttrande Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättnin...

2016-04-26

AIAB har yttrat sig över Höghastighetsjärnvägens finansiering och Kommersiella förutsättningar...

Läs mer

Ny styrelseledamot i AIAB

2016-04-26

Britta Dalunde har utsetts till ny styrelseledamot i AIAB. Britta Dalunde har bl.a. tidigare varit S...

Läs mer

Nyhetsarkiv

Rapporter

Delårsrapport Q2 2016 AIAB

Delårsrapport Q2 2016 AIAB

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning 2015

När går tåget

Se till att du inte missar tåget! Tidtabell SL
Tidtabell Arlanda Express
Tidtabell UL
Reseplanerare

Ett hållbart resande
som bidrar till tillväxt

AIAB:s långsiktiga mål är att antalet tågresenärer till och från Arlanda flygplats ska fördubblas från 4 miljoner till 8 miljoner.

Ulf Lundin,
VD Arlandabanan Infrastructure AB

Här köper du resa

Resa köper du hos respektive järnvägsföretag: Resplus
Arlanda Express
SL
UL