Arlandabanan Infrastructure
Det går inte att anpassa denna sida
Välkommen
till Arlandabanan Infrastructure
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) äger och förvaltar Arlandabanan samt svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolaget ägs av svenska staten.

Aktuellt

Kallelse till årsstämma 2014

2014-03-31

Kallelse till årsstämman 2014 samt årsredovisning, revisionsberättelse och hållbarhetsredovisni...

Läs mer

Sigtuna kommuns förslag till Översiktsplan 2014

2014-02-28

Utrymme måste reserveras för ett dubbelspår längs med den befintliga Arlandabanan och ny bebygge...

Läs mer

AIAB har yttrat sig över åtgärdsplan 2014-2025

2013-09-27

Arlandabanan Infrastructure  har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Trafikverkets f...

Läs mer

Nyhetsarkiv

Rapporter

När går tåget

Se till att du inte missar tåget! Tidtabell SL
Tidtabell Arlanda Express
Tidtabell UL
Reseplanerare

Ett hållbart resande
som bidrar till tillväxt

AIAB:s strävan är att antalet tågresenärer
till Arlanda flygplats ska fördubblas från
4 miljoner 2010 till 8 miljoner 2015.

Ulf Lundin,
VD Arlandabanan Infrastructure AB

Här köper du resa

Resa köper du hos respektive järnvägsföretag: Resplus
Arlanda Express
SL
UL