Arlandabanan Infrastructure
Det går inte att anpassa denna sida
Välkommen
till Arlandabanan Infrastructure
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) äger och förvaltar Arlandabanan samt svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolaget ägs av svenska staten.

Aktuellt

Samråd Detaljplan för cirkulationsplats Norrsundavägen, Rosersberg

2015-06-25

AIAB har inget att invända mot den aktuella detaljplanen. ...

Läs mer

Yttrande avseende ansökan om bygglov på fastigheten Rosersberg 5:9

2015-05-26

AIAB har inget att erinra mot uppförandet av en bod på fastigheten Rosersberg 5:9 (Rosersbergs sta...

Läs mer

Yttrande över bygglov Sigtuna Skörsta 1:18

2015-04-10

AIAB har yttrat sig över en tillbyggnad av servicehall belägen inom Arlandabanans närområde. Pri...

Läs mer

Nyhetsarkiv

Rapporter

Delårsrapport jan-juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014

När går tåget

Se till att du inte missar tåget! Tidtabell SL
Tidtabell Arlanda Express
Tidtabell UL
Reseplanerare

Ett hållbart resande
som bidrar till tillväxt

AIAB:s långsiktiga mål är att antalet tågresenärer till och från Arlanda flygplats ska fördubblas från 4 miljoner till 8 miljoner.

Ulf Lundin,
VD Arlandabanan Infrastructure AB

Här köper du resa

Resa köper du hos respektive järnvägsföretag: Resplus
Arlanda Express
SL
UL