Arlandabanan Infrastructure
Det går inte att anpassa denna sida
Välkommen
till Arlandabanan Infrastructure
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) äger och förvaltar Arlandabanan samt svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolaget ägs av svenska staten.

Aktuellt

Remissyttrande Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

2014-11-06

AIAB har avgett yttrande över Näringsdepartementets promemoria Ett gemensamt europeiskt järnvägs...

Läs mer

Remissvar Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014...

2014-10-23

AIAB motsätter sig Företagsskattekommitténs huvudförslag samt det alternativa förslag som prese...

Läs mer

A-Trains ägare har ändrat namn

2014-08-27

Portare Acquisition AB har ändrat namn till Portare 1 AB. Samtidigt har MEIF Stockholm AB, A-Trains...

Läs mer

Nyhetsarkiv

Rapporter

När går tåget

Se till att du inte missar tåget! Tidtabell SL
Tidtabell Arlanda Express
Tidtabell UL
Reseplanerare

Ett hållbart resande
som bidrar till tillväxt

AIAB:s långsiktiga mål är att antalet tågresenärer till och från Arlanda flygplats ska fördubblas från 4 miljoner till 8 miljoner.

Ulf Lundin,
VD Arlandabanan Infrastructure AB

Här köper du resa

Resa köper du hos respektive järnvägsföretag: Resplus
Arlanda Express
SL
UL