Arlandabanan Infrastructure
Det går inte att anpassa denna sida
Välkommen
till Arlandabanan Infrastructure
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) äger och förvaltar Arlandabanan samt svarar för statens rättigheter och skyldigheter rörande Arlandabanan. Bolaget ägs av svenska staten.

Aktuellt

Trafikutredning avseende pendeltåg och regionaltåg

2015-08-31

AIAB har avgett yttrande över Trafikförvaltningens remiss. AIAB bedömer att alternativen pendelt...

Läs mer

Remissyttrande Värdeåterföring SOU 2015:60

2015-08-31

AIAB ifrågasätter behovet av införande av ett nytt instrument för värdeåterföring. ...

Läs mer

Yttrande Koll på anläggningen SOU 2015:42

2015-08-31

AIAB delar utredarens förslag att ett systemstöd för järnvägsunderhållet ska tas fram och att...

Läs mer

Nyhetsarkiv

Rapporter

Delårsrapport januari - juni 2015

Delårsrapport januari - juni 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014

När går tåget

Se till att du inte missar tåget! Tidtabell SL
Tidtabell Arlanda Express
Tidtabell UL
Reseplanerare

Ett hållbart resande
som bidrar till tillväxt

AIAB:s långsiktiga mål är att antalet tågresenärer till och från Arlanda flygplats ska fördubblas från 4 miljoner till 8 miljoner.

Ulf Lundin,
VD Arlandabanan Infrastructure AB

Här köper du resa

Resa köper du hos respektive järnvägsföretag: Resplus
Arlanda Express
SL
UL